Konceptet

- Virksomhedens faste HR Partner

Formålet med HR partnermodellen og ønsket om at løse opgaverne ved tilstedeværelse i virksomheden er:

 • At skabe det bedste kendskab til hinanden.
 • At skabe gensidig tillid i organisationen.
 • At skabe den bedste baggrund og forståelse for at udføre opgaverne.
 • At øge tilgængeligheden til HR Supporten.

Målet med HR Supporten er at fungere som virksomhedens egen HR funktion for små og mellemstore virksomheder ved:

 • At hjælpe og supportere virksomheden med dens HR processer og personalemæssige opgaver.
 • At være den faste HR partner, som kommer kontinuerligt i virksomheden efter dens behov på fast aftalte tidspunkter (f.eks. én hel eller halv dag hver uge eller 14. dag).
 • At være til rådighed når virksomhedens behov opstår.
 • At løse opgaverne i "øjenhøjde" med virksomhedens behov.

Samarbejdet kan gennemføres på følgende måder:

 • Fast partneraftale for en periode (billigst).
 • Klippekort på x timer.
 • Timebasis (dyreste).
 • Kombination af ovenstående.

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105