Om

- Virksomhedens faste HR Partner

I december 2015 stiftede jeg HR Supporten med henblik på at hjælpe små og mellemstore virksomheder med deres HR processer og personalemæssige opgaver - virksomhederne har således mulighed for at have deres egen HR funktion / HR partner tilpasset deres aktuelle behov.

 

Min baggrund for at være virksomhedens HR funktion / HR partner er, at jeg i 30 år har arbejdet med udvælgelse og udvikling af mennesker og teams i forskellige sammenhænge. Frem til 2002 arbejdede jeg i Forsvaret som leder, rådgiver samt kursusansvarlig/uddanner.

Efterfølgende har jeg arbejdet med HR og personaleledelse/-udvikling og været ansat i private virksomheder af forskellige størrelser, lige fra 5 til 500 medarbejdere, inden for forskellige brancher - fra drift af kro, over produktion til vidensvirksomhed.

 

Jeg har gennem mange år selv været leder/chef og har haft det fulde ansvar for teams fra 10 til 150 medarbejdere. Jeg kender derfor til mange af de udfordringer, som ledere/chefer kommer ud for i deres daglige virke, men også til de mere langsigtede udfordringer en leder har.

 

Jeg har gode erfaringer med f.eks. håndtering af sygefravær, uddannelsesplanlægning, rekruttering, "svære" samtaler og medarbejderudvikling, dog har jeg arbejdet med stort set alle aspekter inden for HR og personaleledelse.

 

Uddannelsesmæssigt har jeg en videregående officersuddannelse svarende til en professionsbachelor bag mig. Uddannelsen har jeg løbende suppleret med forskellge kurser og certificeringer. Jeg er blandt andet certificeret i forskellige rekrutterings- og person-/organisationsudviklingsværktøjer, f.eks. DISC, MBTI, PI og Hogan assesment.

 

Du er velkommen til at læse mere om mig på min Linkedin profil.

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105