Rekruttering & ansættelse

- Virksomhedens faste HR Partner

Rekruttering & ansættelse

 

HR Supporten kan deltage i hele eller dele af rekrutterings- og ansættelsesprocessen, som kan bestå af følgende trin:

Rekrutteringen:

 • Sparring om organisationen (1:1 eller ny stilling)
 • Opstilling af jobkrav
 • Planlægge rekrutteringsforløbet
 • Udfærdige stillingsannonce og udføre annoncering
 • Modtage og besvare ansøgninger
 • Udvælge kandidater og indkalde til samtaler
 • 1. samtale og evt. test
 • Udvælge spidskandidater
 • 2. samtale og evt. case
 • referencetagning
 • Afgive jobtilbud til kandidat
 • Sende afslag til kandidater

Ansættelsen:

 • Udfærdige ansættelseskontrakt
 • Klargøre til den nye medarbejder starter
 • Velkomst og praktiske forhold
 • Introduktionsforløb og oplæring
 • Opfølgningsmøde med den nye medarbejder
 • Opfølgningsmøde med lederen

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105