HR Administration & politikker

- Virksomhedens faste HR Partner

HR administration & politikker

 

HR Supporten kan være behjælpelig med at udføre hele eller dele af administrationen af medarbejdere samt udfærdigelsen og implementeringen af diverse politikker, som kan indeholde følgende:

HR administration:

 • Opstille og implementere HR Processer
 • Oprettelse/sletning og vedligeholdelse af medarbejderdata i forskellige systemer og databaser
 • Vedligeholde intranet, og "finde" de gode historier
 • Være projektleder/tovholder på forskellige projekter/opgaver
 • Udarbejde ansættelseskontrakter og tillæg.
 • Tovholder på gennemførelsen af medarbejder-arrangementer, f.eks. julefrokost, sommerfest m.m
 • Udarbejde jobbeskrivelser
 • Opstille, rapportere og følge op på HR nøgletal, f.eks. personaleomsætning, sygefravær (HR KPI'er)
 • Opstille diverse skrivelser, f.eks. advarsler, opsigelser
 • Forhandle og administrere personalegoder, f.eks. pension, julegaver, medarbejderordninger m.m.
 • Ansvarlig for den interne kommunikation
 • Forberede og deltage i informations- og medarbejder-møder

Politikker og personalehåndbog:

 • Udarbejde og ajourføre personalehåndbog
 • Udarbejde, vedligeholde samt implementere diverse virksomhedspolitikker, f.eks. sygefraværspolitik, stresspoliti, politik for sociale medier, alkoholpolitik, rygepolitik m.m.

 

Det er vigtigt som virksomhed at have nogle klare (bedst nedskrevne) politikker og en personalehåndbog, da det i forskellige sammenhænge kan anses for at være en del af de ansættelsesmæssige vilkår, og vil kunne tjene som dokumentation.

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105