Lovgivning og forhandling

- Virksomhedens faste HR Partner

Lovgivning & forhandling

 

HR Supporten kan vejlede og rådgive i forhold til lovgivningen inden for det personalemæssige område samt vedr. overenskomstmæssige forhold. HR Supporten kan også deltage i hele eller dele af forhandlinger med medarbejder eller disses repræsentanter jf. nedenstående:

Lovgivning:

 • Vejlede og rådgive inden for det personalemæssige område ved f.eks. sygdom, barsel, advarsler m.m.
 • Vejlede og rådgive i personalesager
 • Sparre i afskedigelsessituationer
 • Generel lovgivning og overenskomstmæssige forhold
 • Sparre vedr. overholdelse af kontrakt- og virksomhedsmæssige forhold
 • Udarbejdelse ansættelseskontrakter og kontrakttillæg
 • Udfærdige diverse skrivelser, f.eks. advarsler, skrivelser til medarbejder m.m.

Forhandling:

 • Være behjælpelig med at tolke overenskomst
 • Forhandle arbejdsvilkår og udarbejde lokalaftaler vedr. f.eks. arbejdstid, pauser, tillæg, bonus m.m.
 • Agere som kontaktperson til henholdsvis fagforening og evt. arbejdsgiverforening i personalesager
 • Deltage i forhandlingsmøder i personalesager

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105