Medarbejder- & organisationsudvikling

- Virksomhedens faste HR Partner

Medarbejder- & organisationsudvikling

 

HR Supporten kan deltage i hele eller dele af forløbene vedr. udvikling af medarbejderne og organisationen, som kan være følgende:

Organisationsudvikling:

 • Ledelsesforløb med evaluering af medarbejderne
 • Gennemføre og følge op på medarbejdertilfredshedsundersøgelse
 • Organisere samarbejde og samarbejdsorganisation
 • Efterfølgerplanlægning, herunder udvælgelse af talenter og nøglepersoner i virksomheden
 • Gennemføre person- og teamprofilanalyser, herunder finde opmærksomhedspunkter og styrker

 

Det anbefales også at læse øvrige ydelser HR Supporten kan være behjælpelig med, da de også vil udvikle organisationen.

Medarbejderudvikling:

 • Udarbejde virksomhedens proces for medarbejderudviklingssamtaler (MUS)
 • Undervise og klæde lederne på til MUS
 • Udfærdige de praktiske værktøjer til brug for MUS, f.eks. instruktioner og samtaleskema
 • Evt. deltage i samtalerne
 • Gennemføre opfølgning på MUS og konklusionerne fra samtalerne
 • Opstille udviklingsforløb for den enkelte medarbejder
 • Gennemføre uddannelsesplanlægning for den enkelte medarbejder og virksomheden
 • Gennemføre kursusadministration, f.eks. tilmelding til kurser/uddannelser, registrere certificeringer m.m.
 • Gennemføre udviklingsforløb med medarbejderne, herunder gennemføre samtaler/sparringer
 • Gennemføre personprofilanalyser med medarbejderne til brug i forbindelse med selvudvikling

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105