Undervisning & teambuilding

- Virksomhedens faste HR Partner

Undervisning & teambuilding

 

HR Supporten kan evt. med samarbejdspartnere gennemføre hele eller delvise undervisningsforløb samt teambuildingsaktiviteter, således:

Undervisning:

 • Gennemføre uddannelse af medarbejderne, f.eks. i kultur, værdier, standardprocedurer m.m.
 • Gennemføre introduktion af nye medarbejdere, f.eks. i historie, kultur, praktiske forhold, rundvisning m.m.
 • Uddanne ledere i gennemførelse af den "svære" samtale
 • Uddanne ledere i forberedelse og afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler
 • Gennemføre udvikling af ledere
 • Undervise i præsentationsteknik, undervisningsteknik, kropssprog m.m.
 • Gennemføre rundvisninger i virksomheden for gæster, skoler m.fl.
 • Undervise medarbejdere i personlighedsprofiler og forskelligheder vha. personlighedsanalyser
 • Komme med indlæg på informations- og medarbejdermøder

Teambuilding:

 • Gennemføre og følge op på diverse teambuildingsarrangementer efter virksomhedens ønsker
 • Styrke teams gennem udførelse af profilanalyser ved brug af personprofilanalyser og praktiske øvelser
 • Arrangere og gennemføre sociale arrangementer

HR Supporten er endvidere i stand til at deltage i uddannelse med andet indhold end ovenstående efter virksomhedens ønsker.

Lad os tale om mulighederne.

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105