Arbejdsmiljø & APV

- Virksomhedens faste HR Partner

Arbejdsmiljø & APV

 

HR Supporten kan deltage i hele eller dele af organiseringen af arbejdsmiljøet samt arbejdspladsvurdering (APV), f.eks. indenfor følgende:

Arbejdsmiljø:

 • Udfærdige sygefraværspolitik samt følge op på sygefravær, herunder evt. koble det til APV
 • Organisere arbejdet med arbejdsmiljøet, herunder etablere sikkerhedsorganisation
 • Tovholder på møder i Arbejdsmiljøorganisationen samt følge op på konklusioner fra møderne
 • Forberede virksomheden og gøre klar til besøg af Arbejdstilsynet
 • Deltage i arbejdsmiljørundgang på virksomheden
 • Følge op på om arbejdsmiljet overholdes på virksomhedens arbejdspladser, internt og eksternt
 • Kontaktperson til andre samarbejdspartnere indenfor arbejdsmiljøet
 • Være behjælpelig med valg af Arbejdsmiljørepræsentant

APV:

 • Gennemføre undersøgelse hos medarbejderne i forbindelse med opstilling af APV
 • Udfærdige og ajourføre APV
 • Følge op på virksomhedens indsatsområder og sikre fremdrift på APV
 • Sparre vedr. punkter i APV

HR Supporten Tlf. 30450367 RHP@HR-Supporten.dk CVR 37270105